Samsyng Galaxy Ace2, 9 günde satyldy

Samsyng Galaxy Ace2 9 günde satyldy, gutlaýarys. Alana satana nesip etsin. Satlyk samsung telefonlaryny şu ýerden görüp bilersiňiz.

Satmak isleýän harydyň barmy?

Islän harydyňy NaydiZdes.com saýtynda mugt satyp bilersiň

Satmana başla