Skip to content

Towukly Maklübe multiwarkada

Towukly Maklübe multiwarkada

Näçe adamlyk: 😊 4 | Taýynlmak: ⏰ 30 | Bişirmek: ⏰ 60

Maklübe bir Türk nahary we üýtgeşik tagamy bar. Hökman edip görüň.

Içindäkiler — Towukly Maklübe multiwarkada taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 300gr towuk eti
 • 2 stakan tüwi
 • 1 sogan
 • 2 kartoşka
 • 40 gram mesge
 • 80 gram günebakar ýagy

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Kartoşkalary tegelek edip dogramaly we multiwarkada "Gowurma" rejiminde daşy çala gyzarýança iki tarapyna öwürüp 5-10 minut ösümlik ýagynda gowurmaly. Gowrulan kartoşkany bir gaba çykaryp alyň. Doly bişmegi hökman däl.
 2. Towuk etini süňkinden aýyryp ownuk dogramaly we multiwarkada çala zygarýança gowurmaly.
 3. Eti çykaryp halka kesilen sogany iň aşaga bir gat edip goýmaly. Üstüne gowuran etimizi goýmaly.
 4. Ýarym stakan tüwini üstüni ýapar ýaly edip deň goýmaly.
 5. Gyzardan kartoşka tegeleklerini hemme ýerini ýapar ýaly edip goýmaly.
 6. Üstüne galan tüwini deň bolar ýaly edip goýmaly. Tüwiniň üstünden gowyja preslener ýaly basmaly. Çykaran wagty şekli üýtgemän çykar ýaly bolýar.
 7. Mesgäni 3-4 bölege bölüp üstüne goýmaly.
 8. Tüwiniň üstüni 1 barmak ýapar ýaly suw guýmaly. Duz sepmeli.
 9. Multiwarkany 30 minut "Risowarka" rejimde gapagyny ýapyp bişirmeli.
 10. Uly bir tabaga ýa-da tegelek padnosa gazany tersine öwürip içindäkiler dargaman çykar ýaly düňtermeli. Padnosyň gyralaryna gatyk we salat bilen gezekleşdirip goýmaly.

Suratlary

Towukly Maklübe multiwarkada surat 1Towukly Maklübe multiwarkada surat 2Towukly Maklübe multiwarkada surat 3Towukly Maklübe multiwarkada surat 4Towukly Maklübe multiwarkada surat 5Towukly Maklübe multiwarkada surat 6Towukly Maklübe multiwarkada surat 7Towukly Maklübe multiwarkada surat 8Towukly Maklübe multiwarkada surat 9Towukly Maklübe multiwarkada surat 10Towukly Maklübe multiwarkada surat 11

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 4,620 gezek görüldi. Paýlaş tekst