Skip to content

Kelemli pirog multiwarkada

Kelemli pirog multiwarkada

Näçe adamlyk: 😊 6 | Taýynlmak: ⏰ 15 | Bişirmek: ⏰ 90

Kelemli pirogyň multiwarkada iň aňsat taýynlanyş resepti. Hökman edip görüň.

Içindäkiler — Kelemli pirog multiwarkada taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 500 gram kelem
 • 1 sogan
 • 2 çemçe mesge
 • 3 ýumurtga
 • 100 gram gaýmak
 • 50 gram maýonez
 • 100 gram un
 • 1 çaý çemçesi gabardyjy

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Kelemi ownuk dogramaly we elimiz bilen azajyk sowy çykar ýary gysmaly. Sogany ownuk dogramaly. Multiwarka mesge goýmaly we "Wypeçka" rejimde 30 minuda sazlamaly. Içine sogany atyp 10 minut gowurmaly. Soň dogralan kelemi atyp duzlamaly we wagty dolýança bişirmeli.
 2. Hamyr ýasamaly – mikser bilen ýumurtgany garmaly, gaýmak, maýonez we un goşup ýene garmaly. Goýy gaýmaga meňzeýän hamyr emele gelmeli.
 3. Bişirilen kelemi multiwarkadan çykaryp hamyryň ýarysyny multiwarka guýmaly. Üstüne kelemli naçinkany goýmaly we hamyryň beýleki býarysyny üstune guýmaly. "Wypeçka" rejimde 1 sagat bişirmeli. Eger iki ýüzünüň hem gyzarmagyny isleseňiz seresaplyk bilen pirogy beýleki ýüzüne öwürüp ýene 20 minut "Wypeçka" rejimde bişirmeli.

Suratlary

Kelemli pirog multiwarkada surat 1Kelemli pirog multiwarkada surat 2Kelemli pirog multiwarkada surat 3

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 2,423 gezek görüldi. Paýlaş tekst