Skip to content

Kurabiýe köke

Kurabiýe köke

Näçe adamlyk: 😊 4 | Taýynlmak: ⏰ 25 | Bişirmek: ⏰ 20

Men agzyňda ereýän pesoçnyý kökeleri halaýan. Siziň hem göwnüňize ýarar diýip umyt edýän.

Içindäkiler — Kurabiýe köke taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

Bu harytlar bilen 20 sany köke bolýar:

 • 200 gram mesge
 • Stakanyň üçde biri şeker
 • 1 ýumurtga
 • 2 stakan un
 • Wanilin ýa-da wanil ekstrakty

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Oda ýylylygyndaky mesgäni şeker bilen garmaly.
 2. Ýumurtganyň agyny we wanilin goşup köpürjük bolýança garmaly.
 3. Un goşup hamyr etmeli.
 4. Protfine ýapyşmaz ýaly ýagly kagyz ýazmaly.
 5. Gaýmak goýulugyndaky hamyry konditer haltajygyna hoýup güljagaşlar şeklinde protfine guýmaly.
 6. 200 dereje gyzdyrylan duhowkada 10 minut kökeler çala saralýança bişirmeli. Işdäňiz açyk bolsyn.

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 9,869 gezek görüldi. Paýlaş tekst