Skip to content

Narpyzly limonad

Narpyzly limonad

Näçe adamlyk: 😊 6 | Taýynlmak: ⏰ 20 | Bişirmek: ⏰ 20

Tomusyň yssy howasynda salkynlamak isleýäňizmi? Sowujak narpyzlyja limonad bedeniňizi tiz salkynladar we keýpiňizi göterer. Taýynlamany şul aňsatjyk reseptden öwreniň.

Içindäkiler — Narpyzly limonad taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 3 sany uly limon
  • 1.5 stakan şeker
  • 3 litr suw
  • ýarym stakan narpyz

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Limonyň sokyny gysyp bir stakana guýmaly. 3 uly limondan bir stakan sok çykýar.
  2. Bir stakan suwy gaýnatmaly we şeker goşup ereýänçä bulamaly.
  3. Uly gapda (kuwşin) limon sogyny, eredilen şekerli suwy we galan suwy garmaly. Narpyzyň ýapraklaryny içine atmlay. Sowar ýaly holodilnikde 1 sagat goýmaly.
  4. Owadanlyk üçin tegelek kesilen limon böleklerini goşsa bolýar. Tiz sowatmak üçin buz böleklerini hem goşsa bolýar.
  5. Mende 15 stakan limonad çykdy.

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 2,378 gezek görüldi. Paýlaş tekst