Skip to content

5 minutda köke

5 minutda köke

Näçe adamlyk: 😊 10 | Taýynlmak: ⏰ 5 | Bişirmek: ⏰ 20

Taýynlamak we bişirmek aňsat tagamly köke resepti. Edip görüň we suratlaryny iberiň.

Içindäkiler — 5 minutda köke taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 1 paket (200 gram) mesge
  • 1 stakan purda şeker
  • 1 ýumurtga sarysy (agy ütüne)
  • 1 paket gabardyjy paraşok
  • 2 stakan Un
  • Üsti üçin döwülen hoz ýa-da funduk we şeker

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Öý ýylylygyndaky mesgäni, pudra şekeri bilen garmaly, ýumurtganyň sarysyny, un we gabardyjy paraşok goşmaly. Ýumşak hamyr etmeli.
  2. Togalak şarikler edip üstüni ýumurtganyň agyna batyryp, şeker we hoz ownuklaryna bulamaly. 180 dereje gyzdyrylan duhowkada çala gyzarýanja bişirmeli. Işdäňiz açyk bolsyn.

Suratlary

5 minutda köke surat 15 minutda köke surat 25 minutda köke surat 3

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 24,987 gezek görüldi. Paýlaş tekst