Skip to content

Çopan salat

Çopan salat

Näçe adamlyk: 😊 2 | Taýynlmak: ⏰ 10

Aňsat salatlaryn biri bolan çopan salaty taýynlamagyň tarypy.

Içindäkiler — Çopan salat taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 2 hyýar
  • 2 pomidor
  • 1 sogan
  • 1 bolgar burç
  • 5 çemçe gaýmak
  • Duz

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Hyýar we pomidory ownuk kwadrat dogramaly
  2. Sogan we bolgar burçy inçejik edip dogramaly
  3. Hemmesini garyp duz goşmaly.
  4. Gaýmak goşmak islege görä, hökmany däl. Işdäňiz açyk bolsyn.

Suratlary

Çopan salat surat 1Çopan salat surat 2Çopan salat surat 3

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 5,843 gezek görüldi. Paýlaş tekst