Skip to content

Makaronly Towuk salat

Makaronly Towuk salat

Näçe adamlyk: 😊 10 | Taýynlmak: ⏰ 30 | Bişirmek: ⏰ 30

Doýuryjy salat iýesiňiz gelýän bolsa ynha size makaronly salat resepti.

Içindäkiler — Makaronly Towuk salat taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 1 paket makaron
 • 500 gram towuk döşi
 • 1 mekge konserwa
 • 1 goroh konserwa
 • 10 sany kiçi duzlanan hyýar
 • 6 çemçe maýonez
 • 6 çemçe gaýmak
 • Duz
 • Suw
 • Suýuk ýag
 • Ukrop, petruşka, gyzyl burç

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Makarony 1-2- damja ýag goşup gaýnadyň.
 2. Towugy hem aýry gaplarda gaýnadyň
 3. Makarony sowsyz edip süzüp alyň.
 4. Üstüne duzlanan hyýarlary koçi dograň, goroh, mekge, maýonez, gaýmak we didilen towyk döşini goşup garyň.
 5. Serwis tabaklaryna goýup üstüne ownuk dogralan gök otlar bilen ýa-da gyzyl burç bilen bezäň. Işdäňiz açyk bolsyn!

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 6,365 gezek görüldi. Paýlaş tekst