Skip to content

Gowrulan balyk

Gowrulan balyk

Näçe adamlyk: 😊 4 | Taýynlmak: ⏰ 30 | Bişirmek: ⏰ 30

Ajaýyp tagamly gowrulan balygyň ýönekeý resepti.

Içindäkiler — Gowrulan balyk taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 1 balyk
  • 1 sogan
  • Suýuk ýag
  • Un
  • Duz

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Halaýan balygyňyzyň daşyny arassalamaly, ýuwmaly. Men pýostra balygyny alundym. Iri böleklere bölmeli, duzlamaly.
  2. Unly gapda bulamaly we gyzyp duran ýagly skoworodkada bölekler birbirine degmejek şekilde goýup iki tarapyna öwürüp gowurmaly.
  3. Sogany iri halkalara dogramaly be balygyň üstüne sepmeli.
  4. Ýanyna halaýan garniriňizi tüwi, kartoşka fri ýa-da makaron edip bilersiňiz. Işdäňiz açyk bolsyn.

Suratlary

Gowrulan balyk surat 1Gowrulan balyk surat 2Gowrulan balyk surat 3

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 1,152 gezek görüldi. Paýlaş tekst