Skip to content

Howur peçde bişirilýän lüle-kebab

Howur peçde bişirilýän lüle-kebab

Näçe adamlyk: 😊 2 | Taýynlmak: ⏰ 20 | Bişirmek: ⏰ 30

Içindäkiler — Howur peçde bişirilýän lüle-kebab taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 250 gram gatlakly ýa-da hamyrmaýaly gatlakly hamyr
 • 500 gram üwelen et (göle, goýun ýa-da towuk)
 • 1 sogan
 • 1 diş sarymsak
 • 1 ýumurtga
 • öz islegiňize görä duz, gara, gyzyl burç

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Üwelen ete ownuk dogralan sogany, sarymsagy, ýumurtgany, duz, burç goşýarys we mazaly garýarys. Ping-pong oýnalýan topjagazyň ölçeginde togalaýarys.
 2. Doňy çözülen hamyry ýaýýarys we ini 4 sm töweregi zolaklara bölýäris.
 3. Öňünden suwda ezilen agaç taýajyklaryna gezekli-gezegine hamyr et togalaklarynyň arasyny tolkun şekilinde böler ýaly şekilde düzýäris. Soňra pergament kagyzy ýazylan howur pejiň sajyna ýerleşdirýäris.
 4. Howur peçde 200° C temperaturada 30 minut bişirýäris.
 5. Işdäňiz açyk bolsun!

Suratlary

Howur peçde bişirilýän lüle-kebab surat 1Howur peçde bişirilýän lüle-kebab surat 2Howur peçde bişirilýän lüle-kebab surat 3Howur peçde bişirilýän lüle-kebab surat 4Howur peçde bişirilýän lüle-kebab surat 5Howur peçde bişirilýän lüle-kebab surat 6

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 3,516 gezek görüldi. Paýlaş tekst