Skip to content

Köpürjükli kofe

Köpürjükli kofe

Näçe adamlyk: 😊 4 | Taýynlmak: ⏰ 10 | Bişirmek: ⏰ 10

Kafelerdäki ýaly köp köpürjükli kofe öýüňizde edip içesiňiz gelýärmi? Bu ýönekeý resept bilen köpürjügi azalmaýan kofe ýasap bilersiňiz.

Içindäkiler — Köpürjükli kofe taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 40 ml kofe
  • 40 ml şeker
  • 40 ml suw
  • 3 stakan süýt

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Kofe, şeker we suwy inçe beýik bir gapda mikser bilen, iň güýçli rejimde 5 minuda golaý garmaly. Goýy, gaby ters öwürseňizem dökülmeýän köpürjük emele gelýär.
  2. Bir gapda süýdi gaýnaýança oda goýup ýylatmaly.
  3. Kofe içjek stakanymyza ýa-da bakala 2 çemçe köpürjik goýmaly. Gyzgyn süýdi stakany bir gapdala gyşardyp haýljadan guýmaly. Süýt köpürjügi üýtgetmän aşagyna geçmeli.
  4. Eger ulanylmadyk köpürjük galsa holodilnige goýup soň hem kofe edip içse bolýar.
  5. Işdäňiz açyk bolsun.

Suratlary

Köpürjükli kofe surat 1Köpürjükli kofe surat 2Köpürjükli kofe surat 3Köpürjükli kofe surat 4Köpürjükli kofe surat 5Köpürjükli kofe surat 6Köpürjükli kofe surat 7Köpürjükli kofe surat 8Köpürjükli kofe surat 9Köpürjükli kofe surat 10

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 3,324 gezek görüldi. Paýlaş tekst