Skip to content

Towukly işdäaçar

Towukly işdäaçar

Näçe adamlyk: 😊 2 | Taýynlmak: ⏰ 10

Gaýnadylan towuk budyndan tiz taýynlanýan, lezzetli we doýuryjy işdäaçar (salat).

Içindäkiler — Towukly işdäaçar taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 1 sany gaýnadylan towuk budy
  • 1 kaşir
  • 1 sogan
  • 1 limon
  • islege göra ukrop-petruşka, maýonez

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Gaýnadylan towuk budyny ownuk dogramaly.
  2. Kasiri gyrgyjyn ownuk gözunden geçirmeli.
  3. Sogany, gok otlary ownuk dogramaly.
  4. Ählisini bir gaba salyp, üstünden 1 limonyn suwuny sykmaly.
  5. Maýonez gosup garmaly

Suratlary

Towukly işdäaçar surat 1Towukly işdäaçar surat 2Towukly işdäaçar surat 3Towukly işdäaçar surat 4Towukly işdäaçar surat 5Towukly işdäaçar surat 6

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 2,712 gezek görüldi. Paýlaş tekst